תוכנית פרו – למתקדמים

תוכנית מקיפה הכוללת ייעוץ מומחה ושילוב תרופתי מותאם אישית – מסלול דו חודשי

המחיר המקורי היה: ₪ 4,500.המחיר הנוכחי הוא: ₪ 3,380.

החבילה כוללת:

יתרונות החבילה:

מיועדת ל:

מטופלים הזקוקים לתוכנית טיפול תרופתית מורכבת ומבוקרת

מדיניות אספקת והובלת מוצרים

1. האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכל מקום עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע ההזמנהבאתר. אספקת מוצרים באמצעות משלוח שנרכשו באתר תתאפשר באזורי משלוח מסוימים בלבד כפי שמוגדרים על ידי מפעילת האתר ועל פי שיקול דעתה בלבד. יובהר כי על אף האמור מפעילת האתר תהא רשאית לשנות מעת לעת את אזורי המשלוח על פי שיקול דעתה וללא מתן הודעה מוקדמת מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם לכתובת שבתחום אזורי המשלוח כאשר האזור מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או נשקפת לשליח סכנה כלשהיא ו/או מכל סיבה אחרת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2. בעת אספקת המוצר רשאית מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצרים ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצרים.
3. הזמנות בתחומי מדינת ישראל יטופלו ויסופקו עד 7 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית.
4. ״יום עסקים״ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהםהבנקים בישראל לא עובדים.
5. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.
6. האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר.
7. במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. במידה והמזמין לאיהיה זמין, האתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.
8. במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנהתוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח. כאשר הלקוח לא סימן בעת ביצוע ההזמנה שהוא מסכים להשארת המשלוח ליד הבית וסירב בשיחה עם השליח להשארת המשלוח ליד הדלת או שהמשלוח כולל תרופות ו/או תוספי תזונה, ככל והלקוח לא יהיה בכתובת המשלוח בעת ביצוע השליחותההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספיםעל ידי הלקוח.
9. אספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

 

10.1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;
10.2. האתר (לרבות חברת השליחויות שלו) מבצע חלוקה באותו אזור;
10.3. אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/אושאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקההמרכזית באותו המקום.

 

11. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או איאספקה, שיגרם כתוצאה של:
11.1. כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;
11.2. מסיבות הקשורות לחברת השליחויות של האתר;
11.3. עיכובים שאינם בשליטתו ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של מפעילת האתרלאספקת המוצר.

 

12. קיימות תרופות מרשם ו/או תרופות ללא מרשם המצריכות שמירה רציפה בקירור, לכן הלקוח יוכל לאסוף את התרופות הנ"ל באיסוף להיום בלבד, ולא תתאפשר שליחות של התרופות הנ"ל.
13. מפעילת האתר מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
14. מפעילת האתר לא תהיה אחראית על משלוחים אשר הושארו ליד דלת כתובת מסירת המשלוח.
15. המוצרים הוירטואליים השונים אשר מוצעים באתר, יסופקו באמצעות האינטרנט, דרך מייל האתר אל כתובת המייל שהזנת ו/או דרך האתר עצמו באמצעות אזור אישי ללקוח.
16. התכשירים ו/או התרופות המוצעים למכירה באמצעות האתר יסופקו מבתי המרקחת בעלי רישיון כדין, המספקים אותם לחברה.
17. אספקת תכשירים ו/או התרופות תתבצע בהתאם להוראות הדין, לרבות נוהל 128 של משרד הבריאות ובכפוף להוראותיו כפי שתהיינה בתוקף בעת ביצוע האספקה. לא יסופקו תכשירים המסווגים כ"סמים מסוכנים" בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 או כ"תכשירים פסיכותרפיים" בהתאם לתוספת הרביעית לצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל"ג-1972.
18. תכשיר מרשם יסופק אך ורק על פי מרשם רופא שהתקבל בבית המרקחת או על פי מרשם מקוון בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית התשס"א-2001 ותקנותיו ונהלי משרד הבריאות. בית המרקחת מטעם החברה יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, שלא לכבד את המרשם, במידה שלדעתו כיבוד המרשם עלול לפגוע בבריאות המטופל בכל דרך שהיא.
19. אספקת תכשירי מרשם מותנית בחתימת המטופל על ייפוי כוח לבית המרקחת לאספקת התכשירים באמצעות שליח, ובמידת הצורך, גם על ייפוי כוח לגורם שאינו המטופל לקבל עבורו את התכשיר. מסירת תכשיר המרשם על ידי השליח תיעשה אך ורק כנגד מסירת המרשם המקורי והצגת תעודה מזהה לבגירים מעל גיל 16. במקרה שהניפוק מבוצע על סמך מרשם אלקטרוני מאושר יש צורך בחתימה של מקבל התכשיר על אישור בכתב. מובהר בזאת כי בקבלת תכשירי מרשם באמצעות שליח, הלקוח מוותר על ייעוץ רוקח כמקובל בבתי מרקחת ומסכים לקבל מידע וייעוץ רוקחי באמצעות טופס שיצורף לתכשירים שהזמין באמצעות האתר, או שיוכל לפנות לקבל ייעוץ רוקחי באמצעות פנייה לבית המרקחת, בדרכי התקשורת שפורסמו באתר ובתקנון זה לצורך קבלת ייעוץ רוקחי כאמור.

מדיניות ביטול עסקה

ביטול עסקה לרכישת מוצרים באתר:

1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנתהצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
2. ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 30 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר. כל רוכש מוצר באתר אשר מעוניין לבטל את רכישתו, יודיע על כך לחברה תוך פרק הזמן הנ"ל. ההודעה על ביטול רכישת מוצר / שירות תימסר בכתב על ידי הרוכש, באמצעות דוא"ל אל הכתובת–.[email protected] למען הסר ספק, יובהר כי לא יהיה כל תוקף לביטול שנעשה שלא בכתב כאמור, לרבות לא בהודעה טלפונית.
3. מבלי לפגוע ו/או לצמצם את הוראות חוק הגנת הצרכן, יובהר כי זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים:

4.​טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח.

5​. טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי מזון שעבר תאריך תפוגתםועוד).

6.​ תרופות מרשם ו/או תרופות ללא מרשם ותוספי מזון.

7. מוצרים של פי הדין אין להחזירם.

8. היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 2 לעיל, ולא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול. על הלקוח להחזיר את המוצר לחברה; (ג). עם הזיכוי תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.

9. היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה:

(א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 2 לעיל, ולא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבונו. (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור והחברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ"ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-30 הימים האחרונים.

10. במקרה של ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא הלקוח יאפשר לחברה ו/או למי מטעמה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או יבואן המוצר לצורך בדיקה.
11. היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החברה בגין זאת. לחילופין, החברה רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה במקרה כאמור.
12. מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.
13. במידה ובוטלה עסקה ישירות מול חברת כרטיסי האשראי, יעדכן הלקוח את החברה בהודעה בכתב שתישלח לדואר אלקטרוני [email protected] ביום ביטול העסקה.

ביטול עסקה, ביטול שיחה או פגישה והפסקת חבילת הייעוץ:

14. לאחר רכישת חבילת ייעוץ באתר והסדרת התשלום בפועל, הלקוח יקבל הודעה לדואר האלקטרוני שלו בצירוף קישור (לינק) ליומן רופא, לצורך קביעת פגישת ייעוץ אונליין עם הרופא בהתאם לזמינות ביומנו (להלן: "פגישת הייעוץ"). לא יאוחר מ-2 ימי עסקים ממועד קיום פגישת הייעוץ עם הרופא הלקוח יקבל, לתיבת הדואר האלקטרוני שלו, את כל החומר המקצועי בכתב נשוא החבילה שרכש (להלן: "החומר המקצועי"); בנוסף, לא יאוחר מ-7 ימי עסקים ממועד קיום פגישת הייעוץ עם הרופא הלקוח יקבל לביתו (או לכל כתובת אחרת שימסור), באמצעות שליח, את התרופה שרכש בהתאם למרשם הרופא, ככל שאכן קיבל מרשם ורכש אותה (להלן: "התרופה"). הלקוח מאשר, כי ידוע לו כי הנפקת המרשם לתרופה היא אישית, מיועדת עבורו בלבד וכי לאחר הנפקת המרשם ושליחת התרופה ללקוח מבית המרקחת לא ניתן לעשות בה שימוש עבור לקוח אחר.
15. ביטול העסקה של רכישת חבילת הייעוץ אונליין תיעשה באופן הבא:
15.1. ביטול העסקה על ידי הלקוח לפני קיום פגישת הייעוץ וקבלת החומר המקצועי יחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

ביטול העסקה על ידי הלקוח אחרי קיום פגישת הייעוץ יחייב את הלקוח בתשלום בסך 900 ₪ עבור פגישת הייעוץ וכן בתשלום בסך 200 ₪ עבור הטיפול בהנפקת המרשם לתרופה עבורו, ויתרת התשלום עבור חבילת הייעוץ שרכש הלקוח תוחזר לו. יודגש, כי במקרה של ביטולכאמור, הלקוח לא יהיה זכאי לקבל את התרופה, בהיעדר ליווי רפואי ומתן אחריות מקצועית.

ככל שבפגישת הייעוץ לא הומלצה ללקוח נטילת תרופה ולא הונפק לו מרשם הלקוח יחויב רק בסך 900 ₪ עבור פגישת הייעוץ.

15.2. ביחס לעסקת רכישת "חבילת הבסיס" לא ניתן לבטל את העסקה לאחר קבלת החומר המקצועי והתרופה על ידי הלקוח והוא יחויב במחיר מלא.
15.3. ביחס לעסקת רכישת "חבילת הפרו" ביטול העסקה על ידי הלקוח עד 14 יום לאחר קבלת החומר המקצועי והתרופה הלקוח יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לתשלום עבור חודש קלנדרי אחד לפי שווי החבילה במועד רכישתה.
15.4. ביחס לעסקת רכישת "חבילת הפרימיום" ביטול העסקה על ידי הלקוח עד 14 יום לאחר קבלת החומר המקצועי והתרופה הלקוח יחויב בדמי ביטול בסכום השווה לתשלום עבור חודש קלנדרי אחד לפי שווי החבילה במועד רכישתה.
17. רכישת חבילת ייעוץ ו/או שירותי ייעוץ אונליין הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. העברת הזכות למשתמש אחר לא תתאפשר בשום מקרה.
18. יובהר כי, החברה רשאית בכל עת לבטל את התקשרותה עם לקוח שלא עומד בתנאי תקנון זה ו/או אינו משתף עימו פעולה בתהליך.
דילוג לתוכן